U bent hier

Leren Leren Methode

“In het onderwijs ligt de nadruk op presteren. Het cijfer- met rapportsysteem heeft een meedogenloze consequentie: wie niet scoort, redt het niet. Veel kinderen hebben wel de capaciteiten voor een bepaald schoolniveau, maar vaak blijkt dan toch dat het niet lukt. Hoe kan dat? Ervaring leert dat kinderen niet weten hoe ze moeten leren. Zaken als spreekbeurt/werkstuk (hoe zet ik dat op?) huiswerk plannen (help, ik red het nooit), tekstbegrip (wat moet ik precies leren?), doorzettingsvermogen (ik heb toch wel genoeg geleerd) en zelfkennis (ken ik de leerstof wel echt?) zijn de basis voor goede cijfers. Door gebruik te maken van je eigen oorspronkelijke visuele talenten bij het leren in combinatie met het talige, procedurele denken op school, haal je het beste uit jezelf!”
(bron zie website Kind in beeld)

Wetenschappelijk bewijs
In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam zijn over een periode van 2 jaar (2008-2010) drie wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd, die laten zien dat de technieken uit de LEREN LEREN Methode zeer effectief zijn. Ze hebben metingen gedaan op het gebied van:

Verbetering leren/onthouden
De resultaten lieten een verbetering zien van gemiddeld 46,9% bij het onderdeel `leren/onthouden` door gebruik van de visuele leertechniek `Kleurmethode` (color markup). Terwijl er bij de controlegroep die op de traditionele schoolmanieren werkte, een afname van 31,0% te zien was.

Verbetering tekstbegrip
Met de visuele techniek `Concept map` (mapping technique) verbeterde het tekstbegrip op mesoniveau (onderlinge verbanden in een tekst) met 50% verbetert ten opzichte van de controle groep. Juist deze verbetering op het doorgronden van de samenhang binnen een tekst, is een antwoord op de huidige (begrijpend) lezen problematiek binnen het basis- en voortgezet onderwijsscholen.

Verbetering motivatie
Een bijkomstig gunstig effect van de inzet van deze visuele leertechnieken was dat de motivatie bij de onderzochte leerlingen steeg. Doordat teksten overzichtelijker werden door de toepassing van de Kleurmethode, ontstond inzicht en werden ze hanteerbaar.
(bron zie website Kind in beeld)

Klik hier om een film te kijken over visueel leren. Of vind meer informatie op de websites van Kind in beeld