U bent hier

Succes met rekenen!

Een doelgerichte aanpak van het rekenonderwijs waardoor kinderen effectief en met plezier (leren) rekenen.

Succes met rekenen is een methode die veel structuur biedt en waar veel kinderen baat bij hebben. Deze methode zorgt voor een goede basis, waardoor kinderen de lesstof die daarop verder bouwt met vertrouwen aangaan. Het is bedoeld voor kinderen van groep 3 t/m onderbouw voortgezet onderwijs.

De (gemiste) onderwerpen worden doelgericht behandeld en het inzicht in rekenen wordt vergroot. Door middel van hulpbladen oefenen ze de stappen die ze moeten maken om tot het antwoord te komen. Een aanpak zonder trucjes en foefjes.

Succes met Rekenen is de enige echt gestructureerde methode voor rekenen die naast alle methodes in het regulier onderwijs ingezet kan worden, zowel voor de basisschool als onderbouw voortgezet onderwijs. Voor kinderen een heel duidelijke manier van rekenen.
Klik hier om een introductiefilm te kijken over Succes met Rekenen.

Kinderen vinden het leuk, ze snappen het eindelijk en ontdekken dat rekenen best simpel is.

Rekenen per onderdeel en uitgewerkt per somtype/leerdoel:
- erbij sommen
- eraf sommen
- vermenigvuldigen
- delen
- klokkijken
- rekenen met geld
- breuken
- procenten
- metriek stelsel
- kommagetallen
- verhoudingen
- redactiesommen

Bij de intake bepalen we samen waar aan gewerkt gaat worden. Kinderen worden ingedeeld in een groep, die uit maximaal 6 kinderen bestaat, waardoor ze op hun eigen niveau kunnen oefenen en hierin ondersteund worden door een coach. Het is dus individueel in de groep. Een kind kan op elk moment instromen. Zie bij Data wanneer de training gegeven wordt.
De lessen, van 1,5 uur, starten met bijvoorbeeld een opwarming in de vorm van een spel, daarna gaan de kinderen zelf aan de slag en in het laatste kwartier vindt de overdracht naar ouders plaats.