16 March 2017

Wat is jouw mindset?

Hoe we iedere keer weer nieuwe dingen leren, hangt af van verschillende zaken. Het ontdekken van jouw leerstijl is er één van. Een andere interessante invalshoek is hoe het gesteld is met onze mindset. Onderzoeker Carol Dweck (www.theatlantic.com, 2016) is gefascineerd door het feit dat sommige kinderen zelfverzekerd uitdagingen en mislukkingen aangaan, terwijl anderen hiervoor terugdeinzen. Haar onderzoek toont aan dat kinderen en ook volwassenen die een groei (“growth”) mindset hebben, geloven dat hun talenten en capaciteiten ontwikkeld kunnen worden en ze gaan uitdagingen aan. Ze groeien in hun vaardigheden en intelligentie als gevolg van hun eigen inzet. Kinderen en volwassenen, daarentegen die een statische (“fixed”) mindset hebben, geloven dat het talent en de capaciteiten die je hebt vastliggen, dat wat je hebt, dat is het. Zij zien uitdagingen als een risico en als ze tegen obstakels of tegenslagen aanlopen of kritiek krijgen, is dat het bewijs dat ze niet de capaciteiten hebben, die ze zouden willen hebben.
Dweck (2016) beschrijft dat tegenslagen en feedback niet gaan over je capaciteiten, het is informatie die je kunt gebruiken om jezelf te helpen leren. Wanneer je een groei mindset hebt, denk je niet in de zin van talent of dat iedereen hetzelfde is, maar geloof je dat iedereen zijn capaciteiten kan ontwikkelen door hard te werken, strategieën te volgen en veel hulp van anderen te krijgen/vragen. Het kind belonen voor de inspanning en niet het resultaat, is een positief gebaar, maar niet voldoende! Want het gaat niet alleen om de inspanning, maar om de juiste strategie. Ook het kind geruststellen in de zin van: “Oh, niet iedereen kan goed zijn in wiskunde, maak je niet druk, jij bent goed in andere dingen”, geeft aan het kind het sein dat het niet verder kan groeien, een statische mindset ontstaat. Als ouder is het goed om met je kind te kijken naar de dingen die het leervermogen vergroten, door te vragen: “Oké, wat leren we hier van? Hoe gaan we verder? Welke andere strategie kunnen we inzetten?” Dat kind leert dat capaciteiten ontwikkeld kunnen worden, een groei mindset!
(Bron: https://www.theatlantic.com/education/archive/2016/12/how-praise-became-...)