18 April 2019

De discussie onderzocht

Deze blog gaat nog even door op het onderwerp: wie kan beter het eindadvies geven, de docent of de Citotoets? In mijn vorige blog schreef ik over de discussie die gaande is hierover. Deze maand kwam ik het artikel tegen van Kimberley Lek & Rens van de Schoot, die onderzoek gedaan hebben over deze discussie: Wie weet het beter, de docent of de centrale eindtoets? En uit dat onderzoek blijkt dat niet de docent, maar ook niet de centrale eindtoets superieur is aan de ander. Zij stellen voor om docentadvies en centrale eindtoetsadvies te combineren. Dan zijn leerlingen niet alleen afhankelijk van het oordeel van een docent én worden ze niet afgerekend op een enkel toets resultaat. Zou de discussie daarmee ophouden…? Lees hier meer over de resultaten uit het onderzoek.

Image by ShonEjai from Pixabay