5 June 2015

De kunst is het onderwijs aanpassen aan het kind in plaats van het kind aanpassen aan het onderwijs.

“Want als een kind niet leert zoals wij lesgeven, moeten we gaan lesgeven zoals het kind leert. Dit vraagt van leerkrachten empathie, belangstelling voor de leerling en verwondering over het unieke van ieder individu.” Aldus Jack Provily (www.hetkind.org, 2015), die pleit als opvoeder en onderwijsgevende voor uniciteit.

23 March 2015

Spelend leren is voor alle leeftijden

Onlangs las ik een interessant stuk over ontdekken en het stimuleren van kinderen op school. Het zelf mogen doen, loslaten, inspireren en laten fantaseren. Bas ter Avest (hetkind.org, 17 maart 2015) kreeg de kans om op een basisschool in Nijmegen een atelier in te richten. Hij wilde kinderen een rijke speelleeromgeving bieden waarin ze veel ruimte kregen. “In een half lokaal heb ik, samen met twee stagiaires, in eerste instantie niets neergezet. Een lege ruimte, met enkel zonlicht dat via spleetjes in de luiken naar binnenviel.

Pagina's