18 April 2019

De discussie onderzocht

Deze blog gaat nog even door op het onderwerp: wie kan beter het eindadvies geven, de docent of de Citotoets? In mijn vorige blog schreef ik over de discussie die gaande is hierover. Deze maand kwam ik het artikel tegen van Kimberley Lek & Rens van de Schoot, die onderzoek gedaan hebben over deze discussie: Wie weet het beter, de docent of de centrale eindtoets? En uit dat onderzoek blijkt dat niet de docent, maar ook niet de centrale eindtoets superieur is aan de ander. Zij stellen voor om docentadvies en centrale eindtoetsadvies te combineren.

14 February 2019

De discussie laait opnieuw op

Hadden we net in 2014 besloten dat de leerkracht beter kon bepalen wat voor vervolgonderwijs het beste was voor een kind en dat de Cito-toets maar een momentopname is. Nu vinden de regeringspartijen dat de Citotoets toch weer mee moet tellen in het schooladvies. De eindtoets (voorheen cito) wordt nu gemaakt in april of mei en aan de hand van dat resultaat wordt het schooladvies eventueel nog aangepast. Dat gebeurt echter niet altijd. De huidige situatie zou zelfs nadelig zijn voor kinderen die geen mondige, hoogopgeleide ouders hebben, aldus D66!

11 October 2018

Toppers!

Gisteren met de oudste naar een informatieavond van de Fontys geweest. Pfff wat gaat het hard. Hij zit nu nog in 4 havo, maar op tijd beginnen met oriënteren is tegenwoordig een must. Zoveel keuzes, zoveel mogelijkheden. Wat vind ik eigenlijk leuk, waar ben ik goed in? Allemaal vragen die op hem afkomen. En daar kon ik nu een handje bij helpen. Vorige maand heb ik de training gevolgd van Belbin Team Toppers. Een spel en kaarten waarmee je ontdekt wat jouw kwaliteiten en talenten zijn én waar je valkuilen liggen.

1 March 2018

Ouders: sla je slag!

Als ik een intake gesprek heb met een kind en zijn/haar ouders dan hoor ik vaak “..ik snap het wel, want ik herken de dingen waar hij tegenaan loopt”. En dat is niet gek want de manier waarop we leren is aangeboren en erfelijk. Van de ene kant is dat fijn, want die ouder begrijpt het kind en kan vaak helpen. Al doet die dat vaak op een soortgelijke manier of juist helemaal anders en vervolgens lopen ze samen vast in de leerstof.

18 January 2018

Vernieuwd concept: Forta Leren

Je moet met je tijd mee gaan. Vernieuwen dat is iets wat we moeten…willen…kunnen…doen. Soms van jezelf en soms vanuit je omgeving. Samen met anderen lukt mij dat het beste. Brainstormen, uitwerken, feedback geven en krijgen en dan uittesten. Door onze krachten, kennis en ervaringen te bundelen, is het Forta Leren geboren! Gaaf, want dit biedt mogelijkheden. We gaan op ontdekkingsreis met de moderne technieken. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld Skype, bieden we de mogelijkheid om vragen te stellen, tijdens het leren!

6 September 2017

Lijstjes

We maken ze allemaal wel eens…toch?! Een lijstje met wat we vandaag allemaal moeten doen, wie ik nog moet bellen of appen, aan wie ik nog een kaartje moet sturen, wat ik in mijn leven nog gedaan wil hebben (mijn bucketlist)…..Totdat ik het kleine “F* it listboek” (Lantaarn publishers, 2017) tegen kwam. Met dingen waarmee je juist wilt stoppen. Maak eens een lijstje met dingen waarvan je zegt dit doe ik nooit meer of de pot op met…én maak een lijstje met “wat ik van mezelf niet (meer) hoef”. Dat gaat me pas echt tijd schelen, heerlijk!
(bron foto: Lantaarn publishers, 2017)

24 July 2017

Hoe vaak mag uw kind zich vervelen?

Vorige week las ik een heel mooi artikel over de vraag waarom onze kinderen steeds minder buiten spelen én hoe het komt dat steeds meer mensen met een burn-out thuis zitten, geschreven door Rutger Bregman (2017). Hij vertelt dat we afgelopen jaren niet alleen steeds harder zijn gaan werken, maar dat ook onze kinderen steeds minder vrije tijd hebben. Ze worden voortdurend bezig gehouden door sport, muziek, toneel, bijles, etc. Hij geeft aan dat ouders bijna twee keer zoveel tijd besteden aan hun kinderen, het vervoeren, verzorgen en begeleiden ervan, als dertig jaar geleden.

16 March 2017

Wat is jouw mindset?

Hoe we iedere keer weer nieuwe dingen leren, hangt af van verschillende zaken. Het ontdekken van jouw leerstijl is er één van. Een andere interessante invalshoek is hoe het gesteld is met onze mindset. Onderzoeker Carol Dweck (www.theatlantic.com, 2016) is gefascineerd door het feit dat sommige kinderen zelfverzekerd uitdagingen en mislukkingen aangaan, terwijl anderen hiervoor terugdeinzen.

5 June 2015

De kunst is het onderwijs aanpassen aan het kind in plaats van het kind aanpassen aan het onderwijs.

“Want als een kind niet leert zoals wij lesgeven, moeten we gaan lesgeven zoals het kind leert. Dit vraagt van leerkrachten empathie, belangstelling voor de leerling en verwondering over het unieke van ieder individu.” Aldus Jack Provily (www.hetkind.org, 2015), die pleit als opvoeder en onderwijsgevende voor uniciteit.

23 March 2015

Spelend leren is voor alle leeftijden

Onlangs las ik een interessant stuk over ontdekken en het stimuleren van kinderen op school. Het zelf mogen doen, loslaten, inspireren en laten fantaseren. Bas ter Avest (hetkind.org, 17 maart 2015) kreeg de kans om op een basisschool in Nijmegen een atelier in te richten. Hij wilde kinderen een rijke speelleeromgeving bieden waarin ze veel ruimte kregen. “In een half lokaal heb ik, samen met twee stagiaires, in eerste instantie niets neergezet. Een lege ruimte, met enkel zonlicht dat via spleetjes in de luiken naar binnenviel.

Pagina's